KLUB ZA MLADE

Klub za mlade je svoju aktivnost zapoceo 01.08.2016.godine kao prosirenje postojeceg Porodicno  edukativnog centra, u sastavu Centra za Socijalni rad. Pocetne aktivnost i Kluba bile usmerene su ka mladima sa poremecajima u ponasanju, primarno sa decom u riziku poremecaja ponasanja, kao i svih drugih vidova asocijalnog ponasanja.read more »

REALIZACIJA

Realizacija programa usluge ,,Kluba za mlade’’ odvija se u dva pravca:

  • U neposrednom radu sa decom i mladima, u prostoru Kluba, gde se primenjuju metode individualnog i grupnog rada, savetodavnog rada sa decom i porodicom i socio-terapijskim aktivnostima.
  • Radom u zajednici-koji povezuje sve relevantne saradnicke institucije, sa jedinstvenim ciljem pomoci mladima i porodici u celini- organizovanjem tribina, radionica i interaktivnih predavanja za decu i roditelje u skolama.

read more »

KONCEPT

,,Klub za mlade’’ razvija koncept multidisciplinarnog pristupa u cilju preventivnog delovanja i upoznavanja mladih sa bitnim karakteristikama razvoja u periodu adolescencije, teskocama i problemima koji se javljaju u ovom periodu kao i sa nacinima savladavanja ovih teskoca.
Mladima se pruza pomoc u snalazenju u sredini u kojoj zive i deluju, u njihovom uspesnijem ostvarivanju emocionalnih i socijalnih odnosa i sopstvene individualnosti i samostalnosti.

read more »

Sve najvažnije aktivnosti i dokumenta u vezi sa radom Centra za socijalni rad Kruševac možete naci na stranici

www.csrkrusevac.rs

Prethodna ažuriranja 12/08/2018., 17/09/2018., 24/10/2018, 28/10/2018, 12/11/2018., 25/03/2019., 11/08/2019.

Poslednja ažuriranja 18/09/2019.